Inwentaryzacja zasobów sieciowych

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dużą ilością danych inwentaryzacyjnym. Polecamy swoje usługi w:

  • zarządzaniu danymi dotyczącymi infrastruktury sieciowej
  • codzienna współpraca z różnymi działami firmy klienta w zakresie wprowadzania i edycji danych
  • różnego rodzaju raporty konieczne przy procesach sprzedażowych i inwestycyjnych odnośnie wykorzystania infrastruktury sieciowej

Wprowadzanie danych do systemów informatycznych

Nasza firma posiada odpowiednie zaplecze umożliwiające wprowadzenie dużej ilości danych do systemów klienta. W zakresie naszych działań jest:

  • automatyzacja procesu importu danych
  • nadzór nad poprawnością danych
  • raportowanie ilości i jakości wprowadzonych danych

Nadzór nad procesem inwentaryzacji

W ramach dotychczas realizowanych projektów z sukcesem przeprowadzaliśmy nadzór i odbiór danych od różnego rodzaju grup inwentaryzacyjnych przeprowadzających spis urządzeń sieciowych w terenie. Projekt ten był realizowany na terenie kilku województw. Do naszych zadań należało:

  • identyfikacja miejsc umieszczenia urządzeń klienta
  • umożliwienie dostępu grupom inwentaryzacyjnym dostępu do pomieszczeń
  • odbiór i analiza dostarczonych danych

Z nami żaden element sieci, nie pozostanie bez Państwa wiedzy.


Nasi klienci

Oto firmy, które nam zaufały.